Interviews De Haagse Hogeschool – Bijeenkomst 9 november 2016

Op woensdag 9 november organiseerden wij een bijzondere duurzaamheidsactie met de Haagse Hogeschool. Natascha Zwaal van het Wereld Natuur Fonds gaf een gastcollege voor 80 studenten die het vak Communicatie, Gedrag en Beïnvloeding volgen. Syta, vrijwilliger van het WNF Regioteam Haaglanden wilde graag een actie organiseren gericht op jongeren met als thema duurzaamheid. Jongeren vinden het steeds belangrijker dat merken rekening houden met het milieu tijdens het productieproces. Ze weten echter niet altijd waar ze op moeten letten tijdens hun koopgedrag.

Het kwam precies op het juiste moment,” zegt docent Communicatie Marian Hovius, wanneer we haar vragen hoe de samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en het Wereld Natuur Fonds tot stand kwam. “Ik was voor de studenten op zoek naar een praktijkopdracht van een echte opdrachtgever. Dat geeft studenten meer motivatie. Toevallig benaderde Syta mij met het idee om studenten een campagnevoorstel te laten bedenken over de vraag hoe je jongeren kunt aanzetten duurzamere keuzes te maken bij het consumeren.

Marian Hovius vond dit een geweldig idee. “Naast een praktische opdracht in het kader van hun opleiding, zie ik meer voordelen. Wanneer studenten het huis uitgaan, maken zij voor het eerst zelfstandig keuzes over energie en voeding. Kennis vergaren om duurzamere keuzes te kunnen maken, is tijdens de studententijd onontbeerlijk. De Haagse Hogeschool geeft het Wereld Natuur Fonds daarom graag een platform om haar boodschap te kunnen uitdragen.” Marian Hovius vertelt hoe verrast ze was om van studenten te horen dat zij als kind nog WNF-Ranger of WNF-LifeGuard zijn geweest. “Het is goed om deze jongeren door een interessante praktijkopdracht weer opnieuw bij het Wereld Natuur Fonds te betrekken.”

Eric ten Sande (links), Marian Hovius (midden) en Natascha Zwaal (rechts) bij het gastcollege.

Ook binnen het WNF actieteam werd Syta’s idee enthousiast ontvangen. In de hal van de Haagse Hogeschool bemanden onze vrijwilligers de WNF verkoopstand en een aantal voorlichtingskraampjes. Voorlichting is nuttig omdat men vaak niet weet welke producten slecht voor het milieu en dieren zijn. Ook valt er nog veel te leren over duurzame alternatieven.

We vragen Eric ten Sande, één van onze vrijwilligers, waarom hij besloot aan deze actie mee te doen.
De samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en het Wereld Natuur Fonds biedt een mooie gelegenheid om jongeren te bereiken,” vertelt Eric. “We staan voor een zeer grote uitdaging. Met meer dan 7 miljard inwoners delen we de aarde. Ons consumptieniveau is echter te hoog en we produceren teveel afval. Als we op dezelfde voet door blijven leven, putten we de aarde volledig uit. Het ondeskundig gebruik van onze planeet moet stoppen door onze voetafdruk te verminderen. Jongeren staan aan het begin van hun carrière en zullen de aarde in de toekomst beheren. Het is daarom belangrijk de boodschap van nieuwe bewustwording onder jongeren te verspreiden. Op hun beurt zullen jongeren deze belangrijke boodschap weer met elkaar delen, bijvoorbeeld via de social media. Dat is een geweldige ontwikkeling.”

Het gastcollege is voorbij. Een stroom van studenten verlaat de collegezaal en kijkt geïnteresseerd naar de tafel waar een aantal verboden souvenirs zijn uitgestald. Ze zien beelden en sieraden gemaakt van ivoor en tassen gemaakt van dierenhuid – een trieste aanblik als je je beseft dat het hier om zeer bedreigde diersoorten gaat. Maar er is ook een positief verhaal te vertellen.V

Eric wijst naar een kleurrijk beeld van een Afrikaanse olifant die tussen de verboden souvenirs staat.
Deze Afrikaanse olifant is gemaakt van gerecyclede teenslippers. Veel afgedankte teenslippers komen in de oceaan terecht en worden meegevoerd door zeestromen waarna ze op de stranden van de Afrikaanse oostkust aanspoelen. Het bedrijf Ocean Sole heeft een uniek concept bedacht dat de lokale economie in Kenia stimuleert terwijl gelijk het afval wordt opgeruimd. Door het verzamelen van teenslippers en het maken van beelden van Afrikaanse wilde dieren verdient de arme bevolking geld. De opbrengt van deze unieke kunstwerken wordt gebruikt om voorlichting te geven over vervuiling en recycling. Op het Landelijke kantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist is een supergrote giraffe te bewonderen.”
Dit voorbeeld, waarbij de lokale bevolking aan eigen inkomsten wordt geholpen, staat niet op zichzelf. De uit hout gesneden neushoornbeeldjes, die ook op de tafel staan, zijn het resultaat van de samenwerking tussen WWF Indonesia en de lokale bevolking van West Java. Eric vertelt ons dat de Javaanse neushoorn, één van de zeldzaamste dieren ter wereld, alleen nog leeft in het natuurreservaat van Ujung Kulon. “Toeristen komen speciaal naar dit reservaat om de neushoorns te kunnen zien. In de jaren ’80 en ’90 werden nog neushoorns gestroopt in Ujung Kulon, vanwege zijn kostbare horen. Als gevolg van de stroperij was het aantal neushoorns afgenomen tot 25 à 30 dieren. Om de lokale bevolking een alternatieve inkomstenbron te bieden, maken de voormalige stropers in de kampongs nu houten neushoornbeeldjes. Hotels in de buurt van het natuurreservaat zijn verplicht jaarlijks een bepaalde hoeveelheid van deze beeldjes af te nemen. De toeristen die in de hotels logeren kopen de beeldjes vervolgens als souvenir. De opbrengt van de houten neushoornbeeldjes komt ten goede aan de lokale bevolking en dat blijkt te hebben geholpen. Onderzoeken wijzen uit dat er in dit natuurreservaat niet meer op neushoorns wordt gejaagd. Dankzij de samenwerking tussen de kampongs en WWF Indonesia, en een beter beheer van Ujung Kulon is het aantal neushoorns toegenomen tot 40 à 50.”

Het is een middag vol verhalen van bewustwording, maar ook van hoop. De studenten van de Haagse Hogeschool keren geïnspireerd huiswaarts.

© AB/TJ