Over

Over WWF
De natuur is het grootste wonder op aarde. Een magisch samenspel van mensen, dieren en planten. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) heeft als missie gezamenlijk een wereld tot stand te brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. In het belang van de natuur én in het belang van de mens, die de natuur nodig heeft.

Over WWF-Regioteam Haaglanden
WWF-Regioteam Haaglanden bestaat momenteel uit een groep van 92 vrijwilligers. We zijn actief in en rondom de gemeenten Den Haag, Leiden en Zoetermeer.

In onze regio organiseren we allerlei activiteiten die inzetten op voorlichting, educatie en gedragsverandering. Vooral dat laatste is een groeiende pijler in het organiseren van evenementen, aangezien WWF daar op nationale schaal mee bezig is. Een groot gedeelte van onze regio bestaat uit kustgebied, dus onze evenementen van het komende jaar spelen vooral in op het beschermen van de flora en fauna in onze zeeën en duingebieden. Hierbij kun je denken aan strandjutten, fotografie-workshops in de duinen en het geven van gastlessen op scholen over de plasticsoep in onze oceanen (zie https://operatiejonas.nl/). Het spotten van vleermuizen, was een van de meest populaire activiteiten van het afgelopen jaar en staat ook dit jaar in onze kalender.

Daarnaast ondersteunen we de landelijke acties van WWF en verbindende campagnes, bijvoorbeeld om ‘nee’ te zeggen tegen wegwerpplastic. Onze vrijwilligers organiseren en begeleiden de activiteiten en zorgen voor publiciteit, zowel online als offline, met de insteek om zoveel mogelijk kinderen én volwassenen te leren over het belang van natuurbehoud en de manieren waarop we daar in ons dagelijkse leven aan bij kunnen dragen. Zoals aangegeven vindt er een verschuiving plaats in de strategie van WWF: van een focus op fondsen- en ledenwerving naar een focus op verbinding en participatie. Iedereen moet het gevoel hebben dat ze mee kunnen doen en dat natuurbescherming voor iedereen belangrijk én toegankelijk is. Dus doe met ons mee!

WWF-Regioteam Haaglanden