Privacy Policy

Het WNF Regioteam Haaglanden verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Leeftijd;
 • Afbeeldingen en foto’s.

Het WNF Regioteam Haaglanden verwerkt persoonsgegevens van:

 • Donateurs van het Wereld Natuur Fonds,
 • WNF-Rangers;
 • Deelnemers aan WNF-acties.

Het WNF Regioteam Haaglanden gebruikt de persoonsgegevens voor:

 • Het organiseren en begeleiden van WNF evenementen voor de verschillende doelgroepen;
  De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het bijhouden van aanmeldingen, het versturen van ontvangstbevestigingen, het maken van groepsindelingen, administreren en controleren van betalingen, aanwezigheidsregistratie en om contact te maken bij een calamiteit;
 • Bij winacties: het versturen van een prijs naar de actiewinnaar;
 • Het maken van sfeerverslagen van WNF evenementen op de website en onze social mediakanalen (FacebookTwitter en Instagram).

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Alle persoonsgegevens (met uitzondering van foto’s) worden verwijderd na afloop van elke WNF-actie. Foto’s die tijdens de WNF-evenementen worden gemaakt worden bewaard in een fotoarchief die voor een beperkt aantal vrijwilligers toegankelijk is. Met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene mag een foto worden gepubliceerd op onze website en social mediakanalen.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet met andere organisaties gedeeld.

Rechten betrokkenen

U heeft te allen tijde recht om foto’s waar u op staat van onze website en social mediakanalen te laten verwijderen, ook wanneer u voor de publicatie daarvan eerder wel uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

Wilt u een foto laten verwijderen? Maakt u dan een print screen van de foto en stuur uw verwijderverzoek naar: wnfhaaglandenpr@gmail.com ontvangt van ons dan een bevestiging wanneer de foto verwijderd is.