Subteam Educatie

Het educatieteam verzorgt interessante gastlessen op basisscholen, middelbare en hogescholen in de regio. Het lesmateriaal wordt door het Wereld Natuur Fonds beschikbaar gesteld en wordt aangepast aan de doelgroep. Via gastlessen verbindt het educatieteam thema’s over duurzaamheid, de natuur en de bescherming ervan met de leefwereld van kinderen, scholieren en studenten. Zij leren dat zij door het maken van duurzamere keuzes in hun dagelijks leven invloed hebben op het behoud van onze planeet. Wil jij een gastles aanvragen voor de basisschool, middelbare school, hogeschool of universiteit? Neem dan contact met ons op: haaglanden@wnfregioteam.nl