Subteam Fondsenwerving

Het Fondsenwervingsteam is in het leven geroepen met als doel bewustwording aan te wakkeren bij (lokale) bedrijven om binnen de grenzen van de aarde te ondernemen. Dit doet het Fondsenwervingsteam door bedrijven en haar werknemers actief te betrekken bij WWF-acties en campagnes. Door gericht activiteiten van WWF-Haaglanden bij bedrijven onder de aandacht te brengen, krijgen zij de kans een leidende rol in duurzaam ondernemen te vervullen en een bijdrage te leveren aan het vergroten van maatschappelijk draagvlak. Via onze regionale website en social mediakanalen geven wij bekendheid aan bedrijven die met WWF-Haaglanden duurzaam samenwerken. 

Momenteel bestaat het team uit 7 enthousiaste vrijwilligers. Is jouw bedrijf duurzaam bezig en zie jij mogelijkheden om met onze activiteiten mee te doen? Of heb je zelf goede ideeën? Neem dan contact op via haaglanden@wnfregioteam.nl